Avís legal

 1. Avís legal

  Identitat del titular del lloc web.

  En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol sobre Societat de la informació i serveis de comerç electrònic, us informem que el propietari de

  www.pensioneuropa.com
  Raó social: M.B. PAUSALEKU,S.L.

  C.I.F. nº B-20631636
  Direcció: Avda. Iparralde nº 59 20302 IRUN (Gipuzkoa) España.

  Teléfon: 943 63 57 00
  Fax: 943 62 21 44

  Correu electrónic: hotelaitana@hotelaitana.com

  Dades de registre: inclusió de les dades de registre d’ETH registrat a la Mercantil registre de Guipúscoa, volum 1697, full SS-14, 128.

   

  2. termes i condicions generals d’ús d’aquesta web.

   

  Accés a aquest lloc web et dóna la condició de “usuari”, que implica l’acceptació expressa i sense reserves de les condicions generals publicades en Www.hoteleth.com, en el moment d’accedir a la Web. Per tant, l’usuari ha de llegir les presents condicions generals d’ús, en cadascuna de les ocasions en que es proposa accedir i en el seu cas d’utilitzar els serveis prestats a través d’aquesta web, ja que aquestes poden patir modificacions.

   

  En aquest sentit, “usuari” significa persona que accedeix, navega, utilitza o participa en els serveis i activitats, lliures o oneroses, desenvolupades en www.pensioneuropa.com 
  2.1 l’objecte i àmbit d’aplicació.

   

  Aquestes condicions generals d’ús regulen l’accés, navegació i ús de www.pensioneuropa.com, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels continguts, com els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informació, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.
  M.B. PAUSALEKU S.L. (en endavant Pension Europa) podrà establir condicions particulars que s’aplicaran per a l’ús i/o contractació de serveis específics, sent les presents condicions generals d’aplicació complementària.

   

  2.2 condicions accedir i fer ús dels serveis.
  a) accés a les webs  www.pensioneuropa.com,
  En principi té caràcter gratuït i lliure. No obstant això, alguns dels serveis i continguts poden estar subjectes a la prèvia de la contractació del servei o producte, sent d’aplicació en aquests casos, les condicions particulars creada a aquest efecte farà disponible a ell abans de la contractació.
  b) menors que pretenen fer ús dels serveis continguts en aquest lloc web ha de tenir el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals, els únics responsables dels actes realitzats pels menors al seu càrrec.
  c) en tot moment, l’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis del portal, d’acord amb les presents condicions generals, la legalitat vigent, la moral i l’ordre públic així com les pràctiques acceptades generalment a Internet.
  d) l’usuari garanteix que tota la informació proporcionada a través dels formularis de subscripció inclosos en aquest website és lícit, real, exacta, veraç i actualitzada. L’usuari serà l’únic responsable de la comunicació immediata a Alcázar de les modificacions que es produeixin en la informació facilitada.
  e) l’usuari és abstenir-se de: introduir virus, programes, macros o qualsevol seqüència de caràcters per danyar o alterar els sistemes informàtics d’aquesta web; Obstaculitzar l’accés dels altres usuaris mitjançant el consum massiu de recursos; Capturar les dades incloses en aquesta web amb finalitats de publicitat; reproduir, copiar, distribuir, transformar o posar a disposició de terceres persones els continguts inclosos en aquest lloc web; Per dur a terme accions a través dels serveis inclosos és aquest web que pot lesionar la propietat intel·lectual, secrets industrials, compromisos contractuals, drets a l’honor, a la imatge i la intimitat personal de tercers; Portar a terme accions de competència deslleial i publicitat il·lícita.

   

  3. drets de propietat industrial i intel·lectual de Pensión Europa és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que la formen, incloent-hi la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular i no limitador, estan protegits per copyright, disseny gràfic, codi codi, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, sons i altres elements d’aquesta web.
  En cap cas l’accés o la navegació en www.pensioneuropa.com implica renúncia, transmissió o llicència total o parcial de l’Alcázar per a ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial.
  Per tant, l’usuari reconeix que la reproducció, còpia, distribució, comercialització, transformació, reutilització, comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de www.hotelaitana.com i www.pensioneuropa.com, sense l’autorització expressa i per escrit de l’hotel Aitana, constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

   

  4. règim de responsabilitats i garanties.

   

  4.1 Pensió Europa no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació inclosa en www.pensioneuropa.com, per tant exclou qualsevol responsabilitat directa o indirecta per danys i perjudicis de tota naturalesa, derivada de la defraudació d’utilitat o expectatives que l’Usuari hagi dipositat en la mateixa.

  4.2 Pensió Europa declara que ha adoptat les mesures tant tècniques com a organitzatives, que dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament de la web així com l’absència de virus i components nocius, no obstant això no pot fer-se responsable de: (a) la continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis recollits en www.pensioneruropa.com ; (b) l’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (c) l’absència de virus i/o altres components nocius en www.pensioneruropa.com ; (d) la inexpugnabilidad de les mesures de seguretat que s’han adoptat; (i) els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de www.pensioneruropa.com.

  4.3 L’Usuari serà l’únic responsable davant tercers, de qualsevol comunicació enviada personalment o al seu nom a www.pensioneuropa.com, així com de l’ús il·legítim dels continguts i serveis continguts en aquesta web.

  4.4 Pensió Europa es reserva el dret a suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a www.pensioneruropa.com amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Sempre que les circumstàncies ho permetin Pensió Europa publicarà al seu web, amb antelació suficient, un avís indicant la data prevista per a la suspensió dels serveis.

  4.5 Els enllaços a altres pàgines web que si escau existeixin en Pensió Europa .com poden portar-li a llocs web dels quals Pensió Europa no assumeix cap responsabilitat, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, sent la seva finalitat, informar a l’Usuari d’altres fonts d’informació, per la qual cosa l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.

  4.64 Pensió Europa no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis inclosos al seu web. En conseqüència no garanteix que l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis referits, s’ajustin a les presents condicions generals d’ús, ni que ho facin de forma diligent.

  5. Política de privadesa.

  En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals que ens subministri a través de la pàgina web a www.pensioneuropa.com , seran tractats de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer automatitzat titularitat d’Hotel Aitana, amb adreça en Avda Iparralde nº 51,20302 Irun (Guipúscoa) Espanya, i que ha estat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agenciaprotecciondatos.org).

  Les seves dades personals seran utilitzats amb la finalitat de gestionar la seva reserva i en cas d’allotjament, per a l’administració i facturació de la seva estada a l’hotel.

  Així mateix li informem que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició conformement al previst en la LOPD, enviant una carta certificada o forma equivalent que permeti acreditar la seva recepció, juntament amb la fotocòpia de la seva D.N.I., a la següent adreça: Av. Iparralde nº 51,20302 IRUN (Guipúscoa) Espanya. El no emplenament dels camps, indicats com a obligatoris, que apareixen en el formulari de registre electrònic, podrà tenir com a conseqüència que Pensió Europa no pugui atendre a la seva sol·licitud. Hotel Aitana no ven, cedeix, arrenda ni transmet de cap manera, informació o dades de caràcter personal dels seus Clients/Usuaris a tercers.

  L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Pensió Europa són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos. L’Usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Pensió Europa o a qualsevol tercer a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats. L’Usuari no haurà d’incloure dades personals de tercers sense el seu consentiment informat previ de l’establert en la present política de privadesa, sent l’únic responsable de la seva introducció.

  En compliment de la L.O. 1/1992 de 21 de febrer sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana, li informem que les dades personals dels hostes són registrats i cedits als Cossos i Forces de Seguretat.

  Pensió Europa ha adoptat les mesures necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals, tenint en compte a tot moment de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural, no obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

  6. Durada i modificació.
  6.1 Pensió Europa es reserva el dret a modificar, total o parcialment, les presents condicions generals d’accés publicant els canvis en www.pensioneuropa.com. Així mateix podrà efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats. En conseqüència s’entendran com a vigents, les condicions generals que estiguin publicades al moment en el qual l’Usuari accedeixi a www.pensioneuropa.com pel que l’Usuari haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

  6.2 Amb independència del que es disposa en les condicions particulars, Pensió Europa podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, a qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir indemnització alguna.

  7. Legislació aplicable i competència jurisdiccional.

  Les relacions establertes entre Pensió Europa i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, Pensió Europa i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sant Sebastià.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies